ConnorWinfield晶振原厂编码-康纳温菲尔德晶振

东泰河电子
Dong TaiHe Electronic

设置首页 添加收藏 网站地图
咨询热线:0755-27872782
分享到:
联系泰河电子电话: 0755-27872782手机: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨询邮箱: taiheth@163.com
首页晶振最新行情 ConnorWinfield晶振原厂编码

ConnorWinfield晶振原厂编码

来源:http://www.taiheth.com 作者:泰河电子事业部 2017年11月02

  康纳温菲尔德晶振集团的频率控制产品晶振,石英晶振,有源晶振,压控振荡器等广泛应用于包括电信、局域网、广域网、计算机、其他微处理器和电子设备等多种应用领域.我们专门设计自定义和半自定义频率控制产品,但也提供广泛的标准石英晶体振荡器产品和非晶体振荡器.
  美国ConnorWinfield晶振型号CWX813系列原厂代码.ConnorWinfield康纳温菲尔德晶振集团是一家以美国为基础的电子产品制造商.1963年公司成立后,connor winfield主要专注于设计和制造基于石英的计时电路和振荡器,压电石英晶体、有源晶体、压电陶瓷谐振器,用于广泛的电子应用.20世纪90年代,ConnorWinfield晶振扩展到其他产品领域,同时继续专注于其核心的时间根源.

 

原厂代码 品牌 型号 系列  频率 电压
CWX813-024.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 24MHz 3.3V
CWX813-024.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 24MHz 3.3V
CWX813-024.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 24MHz 3.3V
CWX813-012.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 12MHz 3.3V
CWX813-012.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 12MHz 3.3V
CWX813-012.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 12MHz 3.3V
CWX813-018.432M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 18.432MHz 3.3V
CWX813-018.432M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 18.432MHz 3.3V
CWX813-018.432M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 18.432MHz 3.3V
CWX813-001.8432M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 1.8432MHz 3.3V
CWX813-001.8432M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 1.8432MHz 3.3V
CWX813-001.8432M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 1.8432MHz 3.3V
CWX813-007.3728M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 7.3728MHz 3.3V
CWX813-007.3728M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 7.3728MHz 3.3V
CWX813-007.3728M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 7.3728MHz 3.3V
CWX813-010.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 10MHz 3.3V
CWX813-010.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 10MHz 3.3V
CWX813-010.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 10MHz 3.3V
CWX813-025.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 25MHz 3.3V
CWX813-025.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 25MHz 3.3V
CWX813-025.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 25MHz 3.3V
CWX813-027.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 27MHz 3.3V
CWX813-027.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 27MHz 3.3V
CWX813-027.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 27MHz 3.3V
CWX813-033.0M Connor-Winfield CWX813 XO (Standard) 33MHz 3.3V

 

正在载入评论数据...

发表评论:

姓名:
邮箱:
正文:

欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

客服

东泰河电子

在线咨询
close

咨询热线

0755-27872782

泰河微信号
泰河公众号